Consell Escolar

Consell Escolar

Ahir dia 26 es van celebrar les eleccions per a renovar el Consell Escolar. 

Per part del alumnes es van presentar Claudia Gasque i Elena Roselló, que van resultar elegides pels seus  companys.

Per part del professorat va resultar elegida la mestra de Primària Angela Cervera.

Per part de les famílies hi havia tres candidates, Susana Fenollar, Pura Martí i Yolanda Terrer, resultant les més votades pels pares i  mares les dues primeres, que s'incorporaran per tant al Consell Escolar.

Per part del centre volem agrair a tots els candidats la seua generositat e interés per participar de forma més intensa en la  comunitat educativa; també volem agrair a tots els que han format part de les taules electorals per la seua dedicació, i a tots els que han participat amb el seu vot.

Felicitem als elegits i els donem la benvinguda al Consell Escolar.

 

La  Direcció

Copyright © 2014 Colegio ABAD SOLA