Grupos interactivos

Grupos interactivos
 

 

ARTICLE PUBLICAT AL LEVANTE

Ja fa nou anys que apliquem esta metodologia al nostre centre. Així ho explicava el passat 18 de setembre el Levante. Si vols llegir la noticia completa fes click ací.

 

 

 La pràctica dels grups interactius al nostre Centre 

Des de fa temps el professorat del Col.legi Abat Sola estem investigant sobre noves metodologies i aplicant-les al nostre treball diari a l´aula. Fem tot això amb diversos objectius: millorar les habilitats i competències de l´alumnat, facilitar els seus aprenentatges i, especialment, motivar als nostres estudiants. 

Tot seguit vos exposem una experiència que des de fa 6 anys estem portant a la pràctica i que podem dir que és un exemple d´actuació educativa d´èxit, que ens està donat bons resultats. Ens estem referint als grups interactius. 

Els grups interactius són grups de quatre o sis alumnes en els que tots s´ajuden, s´ensenyen i col.laboren entre ells. Si un company acaba l´activitat, ajuda a l´altre en allò que necessite (dubtes, alguna cosa que no es comprén…). Amb aquesta metodologia els qui coneixen un contingut el reforcen explicant-lo als companys i els qui no el saben l´aprenen fàcilment perquè l´explica un company/a.

El professor divideix la classe en quatre grups de nens i nenes amb nivells diferents (grups heterogenis).

En cada grup hi ha una persona voluntària, que normalment són pares i mares del Centre, mestres en pràctiques o alumnes de cursos superiors. La persona voluntària no té el paper d´explicar sinó:
- possibilitar que l´alumnat comprenga el que ha de fer.
- que els alumnes contrasten els seus punts de vista diferents.
- i que uns ajuden als altres. 

Per tant, els voluntaris no fan de professors; la seua tasca consisteix en facilitar la participació i el treball en cada grup. El nostre Col.legi compta amb un bon nombre de pares i mares voluntaris que s´oferiren a principi de curs per a participar en aquesta experiència; alguns d´ells ja porten alguns anys col.laborant-hi. 

Durant la sessió (que dura 55 minuts en Secundària i hora i mitja en Primària) es fan quatre activitats diferents al mateix temps; cada quart d´hora, aproximadament, el professor avisa per a que cada grup canvie de lloc, anant a buscar un altre voluntari o adult que porta una activitat diferent. 

Així per exemple, en grups interactius de Valencià de 1r. d´ESO: un grup fa una activitat de llengua oral; un altre realitza una activitat de comprensió escrita, un altre d´ortografia i l´altre d´expressió escrita. 

Tot l´alumnat de la classe treballa dins de l´aula; s´ha de parlar baixet, ja que en cada grup es treballen coses diferents i els grups no deuen molestar-se.

Actualment es fan grups interactius en Matemàtiques i Castellà en tos els cursos de Primària. En Secundària es treballa per mitjà d´aquesta metodologia en Matemàtiques, Anglés, Física i Química i Valencià.

I quin és el paper del mestre?. El mestre o mestra:
- Distribueix l´alumnat en grups heterogenis.
- Prepara les activitats a realitzar per cada grup durant la sessió de treball. 
- Es coordina amb els voluntaris (se´ls presenta prèviament les activitats a realitzar, els orienta en allò que faça falta i s´estableix el calendari per a les diferents sessions).
- Prepara l´ambient de classe.
- Distribueix el temps per a cada activitat.
- En la sessió de grups interactius el mestre queda lliure i va fent un seguiment de tots els grups, ajudant en allò que calga. 

La valoració que fem dels grups interactius és molt bona. Tots coincidim que és un moment on l´alumne aprén molt.

Les persones voluntàries manifesten que elles també aprenen dels nens i nenes.

El professorat valora que produeix bons resultats i es treballa sense tensions. 

Les famílies ens diuen que els seus fills i filles, quan treballen en grups interactius, estan molt motivats.

Cal agrair sincerament la dedicació dels pares i mares que estan participant i fent possible aquesta experiència. Sense ells no es podria portar endavant el que estem fent. Cal, així mateix, animar-nos tots i totes per seguir endavant amb la incorporació de pràctiques renovadores com aquesta que, sens dubte, són motivadores i ens condueixen a una millora considerable de l'ensenyament.

 

 

Copyright © 2014 Colegio ABAD SOLA